KUNST OP Z’N PLAATS

Het moest er allang van komen, eindelijk hebben we onze kunstboedel intern verhuisd.